Szkoły i uczelnie


Warning: A non-numeric value encountered in /home/virtualki/194599/wp-content/themes/adviser/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /home/virtualki/194599/wp-content/themes/adviser/fw/core/core.reviews.php on line 214
Szkoły i uczelnie

Ubezpieczenie dla szkół, uczelni i przedszkoli to kompleksowa oferta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków sporządzona dla dzieci, uczniów i studentów placówek oświatowych. Polisa tego typu zapewnia również ochronę pracownikom placówek oświatowych w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.

Skontaktuj się z nami